Kako radi Opusteni.com

Stranica Opusteni.com je portal za sklapanje prijateljstava i druženja, veza ili brakova, chatanje ili zabave .
Svrha stranice Opusteni.com je pružanje mogućnosti svim opustenim osobama i da pronađu za sebe partnere , preciznije rečeno partnere sa sukladnim  sklonostima.
Također, svrha ove stranice je i pružanje mogućnosti osobama da pronađu partnere sličnih zahtjeva, ali jednako tako i osobama koje teže ljubavi i trajnim vezama da pronađu svoju sreću, pa i udajom ili ženidbom.
Na sajtu je strogo zabranjeno postavljanje golitinje, polnih organa i eksplicitnog seksa.
Vlasnik stranice je pokrenuo u iskreno dobroj vjeri, pa očekuje da će se i sve osobe koje će se njime koristiti biti u komunikaciji i ponašanju prema drugim korisnicima apsolutno korektne, na čemu se unaprijed zahvaljujemo, bez ikakvih uvreda.

Za kontakte uspostavljene putem portala i njihove moguće neželjene posljedice ne možemo preuzeti nikakvu razinu odgovornosti.