Uvjeti korištenja

Ovaj dokument predstavlja uvjete korištenja za web stranicu www.opusteni.com (dalje u tekstu «Opusteni»). Da bi koristili Opusteni potrebno je pročitati ove Uvjete korištenja. Uvjeti korištenja Opusteni mogu se izmijeniti bilo kada i bez najave, a promjene stupaju na snagu danom objave.

1. Obveze korisnika

Pristupanjem na Opusteni suglasni ste da razumijete sve odredbe Uvjete korištenja i da ste navršili najmanje 18 godina, odnosno da ste navršili dob koja se smatra dobom punoljetnosti ukoliko na Opusteni pristupate iz države gdje 18 godina nije granica punoljetnosti.

1.a) Učlanjenje na Opusteni
Učlanjenje na Opusteni je besplatno, kao i korištenje svih opcija sajta za sve njezine korisnike, bez ikakvih ograničenja ili pretplata. Besplatna sajt za upozavanje

2. Brisanje profila
Opusteni zadržava pravo da bilo kojem korisniku bez prethodne najave pobriše profil ukoliko se utvrdi kršenje Uvjeta korištenja. Profil na Opusteni.com nije moguće obrisati samovoljno, osim u slučajevima kada to učini administrator ili se pošalje upit sa molbom i objašnjenjem, zašto to želite napraviti.

3. Nedopuštene aktivnosti i sadržaji:
– objava sadržaja koji krše postojeće domaće i/ili međunarodne zakone kao što su rasistički, uvredljivi, prijeteći, pedofilski sadržaji, seksualni sadržaj ili sadržaji koji na drugi način prikazuju djecu ili maloljetne osobe.
– Objava slika sa scenama eksplicitnog seksa, polnih organa i slično
– lažno predstavljanje odnosno predstavljanje u ime druge osobe, i korištenje drugog identiteta
– objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
– objavljivanje promotivnog i reklamnog sadržaja, kao i linkove sajtova
– svjesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili drugi računalni kod čije izvršavanje uništava, oštećuje ili ograničava funkcionalnost računalnog hardvera, softvera ili podataka
– objavljivanje tuđih osobnih podataka
– javna objava podataka iz kojih se nedvosmisleno može ustvrditi vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, poštanska adresa, broj telefona i sl.)
Opusteni zadržava pravo ali se ne obvezuje da će pobrisati sadržaj koji krši Uvjete korištenja. Opusteni također zadržava pravo djelomičnog ili potpunog brisanja sadržaja kojeg je korisnik objavio, bez upozorenja i iz bilo kojeg razloga, te poduzimanje odgovarajućih pravnih korake protiv korisnika koji je prekršio Uvjete korištenja.

4. Zaštićeni sadržaj na Opusteni
– Opusteni sadrži vlasničkim pravima zaštićeni materijal koji se ne smije kopirati, mijenjati, prenositi, distribuirati, prikazivati i prodavati bez izričitog pismenog dopuštenja.
– korisnici su individualno odgovorni za sadržaje koji objavljuju na Opusteni, što uključuje sadržaje koji su potpuno ili djelomično dostupni svim korisnicima, kao i sadržaje koji se razmjenjuju između dva korisnika
– registracijom korisnici su suglasni da Opusteni ima sva prava na korištenje materijala objavljenog na ovim stranicama

5. Odricanje od odgovornosti
Opusteni ne garantira dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vrijeme i sa svakog računala i/ili operacijskog sustava. Svi sadržaji, profili i usluge objavljeni su u najboljoj namjeri, ali bez ikakve garancije tačnosti i funkcionalnosti. Opusteni ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem svojih sadržaja i usluga.

Opusteni ne garantuje autentičnost profila, te objavljevinje podataka sa istih profila ili razmijenjivanje poruka sa profila.